O firmě

Společnost EUROPLAST, s.r.o. založená v roce 1993 zásobuje zejména průmyslový trh kompletní řadou obalových materiálů pro skupinové a přepravní balení.

 

Posláním firmy je marketing, vývoj a inovace obalových řešení, která přinášejí zákazníkům měřitelný prospěch ve snižování nákladů na balení za podmínek spojení potřeb zákazníků, partnerů a zaměstnanců firmy do harmonického celku.

 

Základním cílem firmy je dodávat efektivně, v prvotřídní kvalitě, se špičkovým servisem, odborným poradenstvím a podporovat zákazníky v jejich snaze dosáhnout úspěchu.

 

V rámci sociálních programů aktivně vytváříme pracovní místa pro spolupracovníky se zdravotním postižením.

 

Společnost EUROPLAST, s.r.o. se cítí vázána aktivně se podílet na redukování dopadu průmyslového rozvoje na životní prostředí. Všechny materiály a výrobky, které dodává, jsou zdravotně nezávadné a přátelské k životnímu prostředí, využití a zpětný odběr odpadu z obalů zajišťuje na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. 

 

V roce 2009 rozšířila společnost předmět podnikání o nakládání s odpady a zřízením zařízení pro sběr a výkup odpadů z obalů.

 

V červnu 2002 společnost získala certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jehož uplatňování obhájila bez připomínek při ročních dozorových auditech i při certifikačních auditech v letech 2005 a 2008. 

 

Rovněž četné zákaznické audity prokazují vysokou profesionalitu a motivaci pracovníků spol. EUROPLAST, s.r.o. zabezpečit svým zákazníkům komfort na všech úrovních. 

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je realizován v provozovnách v Nosislavi, Kutné Hoře a Bratislavě.